Servis

Servis:
  • Popravak elektromotora i ventilatora
  • Kvalitetno prematanje motora sa snimanjem namota
  • Mogućnost prodaje na principu „staro za novo”
  • Ovlašteni popravljač EX motora i ventilatora
Usluge:
  • Sačmarenje
  • Strojna obrada
  • Rezanje
  • Balansiranje