Garancija

Nedostaci u radu ili nastala oštećenja na proizvodima unutar jamstvenog roka (obrazac za reklamaciju) trebaju, ako su uzrokovani greškom  u materijalu ili kakvoći izrade, biti prijavljeni proizvođaču  KONČAR - MES d.d.  uz navođenje slijedećih podataka :
  • broj otpremnice ili računa po kojem je proizvod isporučen
  • kataloška oznaka neispravnog proizvoda (tvornički broj i kodni broj)
  • razlog reklamacije, opis neispravnosti, priložiti slike ili video.
Primjedba: Opis „Ne radi“ nećemo prihvatiti, već treba opisati stvarni problem Nedostaci u radu ili oštećenja nastala zbog neadekvatne i nepažljive uporabe prilikom transporta / skladištenja / priključivanja, ne smatraju se opravdanim kao reklamacijski zahtjevi unutar jamstvenog roka. Isto vrijedi i ako je proizvod prije dostave proizvođaču bio rastavljan unutar jamstvenog roka.  IZJAVA O JAMSTVU Sustav kvalitete uspostavljen u KONČAR - MES d.d. certificiran je u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001. Na osnovu toga pravilan rad  naših proizvoda osiguran je kontrolom u procesu i završnom kontrolom prije otpreme kupcu na osnovu koje se izdaje jamstveni list. Ukoliko bi i pored toga došlo do neispravnosti i poremećaja u radu uvjetovanih nesolidnošću izrade ili lošim materijalom obvezujemo se da ćemo u jamstvenom roku iste otkloniti na naš trošak i uspostaviti zajamčenu ispravnost proizvoda. Jamstvo vrijedi 12 mjeseci u skladu s Općim uvjetima prodaje ili kako je definirano ugovorom i teče od dana prodaje/preuzimanja proizvoda. Kupac je dužan pridržavati se datih uputa za uporabu i održavanje priloženih uz svaki proizvod. U slučaju prigovora i reklamacije na isporučeni proizvod kupac je dužan dostaviti otpremnicu ili račun po kojemu je proizvod kupljen, a koji vrijedi ujedno kao i garancija. Ukoliko se uvidom utvrdi da je uzrok kvara greška na proizvodu unutar garantnog roka, a sve u skladu s jamstvenim pravima, troškove servisa snosit će KONČAR - MES d.d. Ukoliko se uvidom utvrdi da je uzrok kvara greška na proizvodu izvan garantnog roka, troškove servisa snositi će naručitelj. Jamstvena prava kupac gubi u slučaju:
  • mehaničkog oštećenja uzrokovanog krivnjom kupca
  • nepravilne upotrebe ili spajanja proizvoda , nepoštivanje uputstava za upotrebu
  • neovlaštenog rastavljanja proizvoda
  • mehaničkih, kemijskih, termičkih ili drugih oštećenja kao posljedica djelovanja agresivne okoline ili vremenskih nepogoda
  • nezadovoljstva radom zbog nepravilnog odabira proizvoda
  • primjene s tehnički nesukladnim proizvodima
  • lošeg održavanja proizvoda , zamjene dijelova neoriginalima.
KONČAR - MES d.d. nije odgovoran naručitelju ili bilo kojoj trećoj osobi za gubitak prihoda, gubitak uslijed nemogućnosti korištenja/uporabe, prekid proizvodnje, izgubljene poslove ili neizravne, ne nematerijalne, popratne ili posljedične štete.