Elektromotori u protueksplozivnoj zaštiti

pasica-elektromotori-u-protueksplozivnoj-zastiti Elektromotori u protueksplozijskoj zaštiti odlikuju se visokom kvalitetom materijala, robusnom izvedbom, visokom IP zaštitom, ležajevima podmazanim za vijek trajanja, završnim premazom otpornim na utjecaje vremena i koroziju te izolacijskim sustavom visoke dielektričke čvrstoće predviđenim za rad preko frekvencijskog pretvarača. U rudarstvu i mnogim industrijskim granama, opasnosti od eksplozije stalno su prisutne, npr. u kemijskoj industriji, u rafi nerijama, na bušaćim platformama, na benzinskom stanicama, u prehrambenoj industriji i u tvrtkama za gospodarenje otpadom. Rizik od eksplozije uvijek postoji kada se plinovi, pare, maglice ili prašine miješaju s kisikom iz zraka u eksplozivni omjer u blizini izvora zapaljenja tako da postoji mogućnost oslobađanja tzv. minimalne energije zapaljenja. Protueksplozijska oprema dizajnirana je u različitim vrstama zaštite, na način da se pravilnom upotrebom može spriječiti eksplozija. Lokalni uvjeti moraju biti podijeljeni u zone opasnosti, koje defi nira korisnik u suradnji s odgovarajućom institucijom, sukladno učestalosti i trajanju pojave opasnosti od eksplozije. Uređaji (oprema) su kategorizirani prema navedenim zonama. Elektromotori su certificirani prema europskim i Hrvatskim normama HRN EN 60079-0 (Osnovni zahtjevi), HRN EN 60079-1 (Oklapanje “d”), HRN EN 60079-7 (Povećana sigurnost “e”), HRN EN 60079-15 (Nepaleći uređaji za zonu 2), HRN EN 61241-0 (Zapaljiva prašina-opći zahtjevi) i HRN EN 61241-1 (Zaštita kućištem “tD“) od strane ovlaštenog tijela: CESI Italija za Europsku zajednicu. Elektromotori u protueksplozijskoj zaštiti upotrebljavaju se u skupinama danima u tablici 4.1., kao jedna od prevencija nastanka eksplozije koja može rezultirati ozljedama osoba i oštećenju imovine.