Asinkroni kavezni motori za ventilacijske uređaje u prostorima ugroženim od požara

pasica-elektromotori-asinkroni-kavezni Motori ove serije namijenjeni su za ventilacijske uređaje koji rade u tunelima, zatvorenim parkirališnim prostorima, neboderima i svim drugim prostorima u kojima su ugroženi ljudski životi zbog opasnosti od požara. Osnovna namjena ovih motora je: pogon ventilacijskih uređaja koji provjetravaju prostor u normalnim uvjetima okoline. U izvanrednim slučajevima, ovisno o stupnju ugroženosti prostora od požara ventilatori dodatno osiguravaju rad i u situacijama kada se pojavljuju visoke koncentracije dima iz vatrom zahvaćenog prostora, dovoljno dugo da omoguće spasilačkim službama evakuaciju prostora. U skladu s EN 12101-3 predviđeno je da motor radi prema uvjetima danim u tablici, a nakon toga može biti uništen.