Kvaliteta

certifikat-bureau-veritas-certificato

Politika sustava upravljanja

Uprava društva svjesna je svoje društvene i javne odgovornosti i odgovornosti prema okruženju u kojem djeluje te posebnu pažnju posvećuje politici integriranog sustava upravljanja i mjerljivim ciljevima za njenu provedbu. Uprava osigurava sve potrebne resurse za njenu učinkovitu provedbu i ostvarenje postavljenih ciljeva, a posebnu pažnju posvećuje izobrazbi zaposlenika koji je provode. Politika jasno pokazuje stremljenja društva da zadovolji zahtjeve kupca, ispuni njegova očekivanja o kvaliteti proizvoda, vremenu isporuke, budućim potrebama, ekološki prihvatljivim materijalima uz primjenu važećih normi i zakonske regulative. Svi zaposlenici su obvezni provoditi usvojenu politiku i ciljeve.

Kvaliteta

Društvo je preko pedeset godina prisutno na europskom i svjetskom tržištu u konkurenciji najpoznatijih svjetskih proizvođača. Stoga uprava utvrđuje politiku kvalitete kao dio ukupne poslovne politike društva sa sljedećim ciljevima:
  • ujednačena kvaliteta svih proizvoda,
  • zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca prema njegovim specifikacijama i ugovorima, uz zadovoljenje zakonskih propisa i normi, te eliminiranje problema koji mogu nastati zbog ne pridržavanja ugovora, izmjena ugovora ili ne pridržavanja odluka,
  • tehničke karakteristike proizvoda na razini vodećih svjetskih proizvođača i važećih normi,
  • sudjelovanje kupaca u razvoju proizvoda po posebnim zahtjevima,
  • stabilnost poslovanja i zadovoljstvo zaposlenih.
Za realizaciju politike uprava je trajno uključena u rad svih organizacijskih funkcija, nadzire provođenje politike i ciljeva, a direktorima područja je dodijelila ovlasti i odgovornosti za: kvalitetan rad u području djelovanja, motiviranje suradnika za kvalitetan rad i osiguranje potrebnih resursa.

Kvaliteta proizvodnje i popravak proizvoda u Ex- zaštiti

Društvo je utvrdilo politiku kvalitete Ex - proizvoda kao dio ukupne poslovne politike društva sa sljedećim ciljevima:
  • stabilnu kvalitetu i pouzdanu sigurnost proizvoda sukladnih certificiranoj dokumentaciji i tipnim certifikatima,
  • zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca prema njegovim specifikacijama i ugovorima, uz zadovoljenje zakonskih propisa i normi